Uutinen

Kajaani pyrkii hiilineutraaliuden edelläkävijäksi uudistamalla kaukolämmön tuotannon

Loiste Lämpö sai Business Finlandilta tuen suunnittelemalleen uudistushankkeelle. ”Merkittävä uudistuksemme pääsee nyt kunnolla vauhtiin”, sanoo Loiste Lämmön toimitusjohtaja Marko Kesti.
""

Business Finland myönsi Loiste Lämpö Oy:lle EU:n RFF-tukea noin 5,4 miljoonaa euroa Kajaanin kaukolämmön tuotannon uudistushankkeeseen. Loiste Lämmön tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian tuotantoa ja käyttöä sekä vähentää fossiilisen polttoaineiden käyttöä.

”Tavoitteenamme on muuttaa Loiste Lämmön kaukolämpötuotanto täysin hiilineutraaliksi 2030 mennessä. Olemme suunnitelleet investointeja oman tiimimme ja yhteistyökumppanimme Ramboll Oy:n sekä sidosryhmiemme kanssa. Tavoitteenamme on vastuullinen ja huoltovarma paikallinen tuotantoportfolio”, toimitusjohtaja Marko Kesti kertoo.

”Kaksi viime vuotta olemme keskittyneet toiminnan kehittämiseen. Nyt saadun tuen avulla pääsemme ottamaan seuraavat askeleet ja aloittamaan investointien tarkemman suunnittelun.”

Hajautettu tuotanto ja tekoälyohjaus

Loiste Lämmön kaukolämmön tuotantotavan uudistus on jaettu kahteen vaiheeseen. Nyt saatu tuki koskee suunniteltua ensimmäistä vaihetta, jonka kustannusarvio on useita kymmeniä miljoonia. Sen on tarkoitus olla valmis vuoden 2024 lopulla.

”Siirrymme kaukolämmön tuotannossa niin sanottuun hybridimalliin, jossa hyödynnetään sähköä ja polttoa käyttäviä lähteitä monipuolisesti. Ensimmäisessä vaiheessa investoimme ei-polttaviin tuotantolaitoksiimme ja toisessa vaiheessa polttaviin. Ensimmäisen vaiheen tuloksena polttaminen vähenee noin 40 prosenttia. Hiilineutraaliksi pääsemme toisen vaiheen jälkeen”, Marko Kesti kertoo.

Loiste Lämmön järjestelmässä useista hukka- ja ympäristölämmöistä tuotettu lämpö siirretään kaukolämpöverkkoon tavanomaista alhaisemmassa lämpötilassa.

”Haluamme olla edelläkävijöitä alalla. Otamme käyttöön tekoälyyn perustuvan järjestelmän, joka ohjaa lämmön tuotantoa, jakelua ja käyttöä. Uudistamme hankkeen avulla myös tuotevalikoimaamme. Uutena tuotteena voimme jatkossa tarjota asiakkaillemme lämpöpumppulämpöä kaukolämpöverkon kautta.”

""