Uutinen

Loiste ja Gasum hakevat yhteistyössä kasvua sähkömarkkinoilla

Loiste on käynnistänyt yhteistyön energiayhtiö Gasumin kanssa huhtikuun alusta alkaen. Loisteen tuotannon suunnittelupäällikkö Timo Haarala on ollut hallinnoimassa sähkönhankinnan ulkoistamisprosessia.
Loisteen tuotannon suunnittelupäällikkö Timo Haarala on ollut hallinnoimassa sähkönhankinnan ulkoistamisprosessia.

Timo Haarala oli viime syksynä uuden edessä: oli löydettävä keino ulkoistaa oma työnsä palveluntarjoajalle.

Haarala on tehnyt Loisteella yli 35-vuotisen uran ja ollut mukana erilaisissa käännekohdissa monta kertaa aikaisemminkin. Viime vuodet hän kuului Loisteen sähkönhankinnasta vastanneeseen neljän hengen tiimiin, jonka työ on ulkoistettu energiayhtiö Gasumille.

– Tätä ulkoistamisprosessia voisi verrata autolla ajamiseen. Siirryin auton ratista kartturin penkille opettamaan, kuinka autoa ajetaan. Nyt pikkuhiljaa alan olla takapenkillä kertomassa, minne ajetaan ja kuinka kovaa, Haarala kuvailee.

Haarala on tyytyväinen, että juuri Gasum valikoitui yhteistyökumppaniksi syksyllä käydyn kilpailutuksen jälkeen. Takapenkille siirtyminen kertoo luottamuksesta energiayhtiö Gasumiin. Sähkönhankinnan ulkoistaminen oli jatkumoa Loisteen Sähkönmyynnin siirtymiselle Lumme Energialle.

Yhteistyöllä parempaa tuottoa sähkömarkkinoilta

Gasumilla on sähkömarkkinoilla toimimisesta vankka kokemus, jota Loistekin pääsee nyt hyödyntämään. Gasumin emoyhtiö vastaa jatkossa fyysisestä kaupankäynnistä ja palveluntuottaja Gasum Portfolio Services Oy finanssikaupasta. Haaralan tehtävänä on hallinnoida kaupankäyntiä ja varmistaa mahdollisimman hyvä tuotto. Koska myyntiyhtiötä ei enää ole, kauppaa käydään sähkön tuotannolla.

– Pyrimme Gasumin kanssa löytämään markkinoilta parhaat reitit saada mahdollisimman korkea hinta tuottamallemme sähkölle. Gasum käy päivittäin säätösähkökauppaa muiden asiakkaidensa kanssa, joten meidänkin osuutemme säätösähkökaupassa varmasti kasvaa, Haarala sanoo.

Sähköenergian arvo riippuu kaupanteon ajankohdasta. Ennakointi on keskeinen asia päivämarkkinoilla. Loisteella päiväkaupassa on hyödynnetty automatisoitua tekniikkaa, jota myös Gasum käyttää jatkossa. Loiste on käyttänyt tietojärjestelmäalustoina Optitradea ja Hansenin Generistä, jota oli koodaamassa aiemmin Loisteella työskennellyt ja alkuvuodesta Gasumille siirtynyt Maria Wang. Saman järjestelmän käyttäminen molemmissa yhtiöissä on helpottanut yhteistyötä.

– Sähköenergia on oikukas markkinatuote. Sähköä tuotetaan silloin, kun markkinoilla on paras hinta. Markkinoiden vaihteluita voidaan spot-kaupassa huomioida noin vuorokausi eteenpäin, joten pitkän aikavälin suunnittelu, kuten erilaiset finanssituotteiden suojaustuotteet, ovat tärkeitä tuoton varmistamisen kannalta, Haarala kertoo

Energian tuotannossa pyritään pois fossiilista polttoaineista

Sähkömarkkinoiden lisäksi Haarala on vastannut Loisteen ympäristöasioista. Yhtiö aikoo vähentää tulevaisuudessa turpeenkäyttöä sekä siirtyy vähitellen uusiutuvaan energiaan ja pois fossiilisista polttoaineista.

– Luonnonvoimat vaikuttavat uusiutuvan energian tuotantoon, jota ei voi hallita samalla tavalla kuin fossiilisia polttoaineita hyödynnettäessä. Esimerkiksi aurinkoenergiaa ei saada silloin, kun on pimeää ja kylmää. Ja silloinhan sitä sähköä juuri tarvitaan valaistukseen ja lämmittämiseen, Haarala yksinkertaistaa

Tuotannon hallinnassa voi käyttää säätövoimaa, jota Suomessa saadaan muun muassa vesivoimasta.

– Ympäristöasiat on huomioitava, eikä Suomen jokia ei voi rajattomasti valjastaa vesivoiman tuotantoon. On löydettävä muitakin keinoja. Tällaisia ratkaisuja voivat olla sähköakkujen tai vetyteknologian hyödyntäminen, mutta näiden käyttö vaatii vielä teknologian kehittymistä, Haarala sanoo.

Sähköalalla omaan työhön ei ehdi urautua

Haarala valmistui energiatekniikan diplomi-insinööriksi 1980-luvun puolivälissä ja on ollut siitä saakka töissä Loisteella. Timo Haaralan pitkälle uralle on mahtunut monenlaisia vaiheita, fuusiota ja yhteistyökumppaneita.

– Ongelmanratkaisu ja uusien keinojen löytäminen alan murroksessa on palkitsevaa. Mutta täytyy tunnustaa, että oman osaamisen ulkoistaminen on aiheuttanut minulle myös luopumisen tuskaa, Haarala kertoo.

Timo Haaralan uran käännekohtia:

  • Sähkömarkkinoiden vapautuminen 90-luvulla. Oli organisoimassa myyntiyhtiötä ja suunnittelemassa Loisteelle, silloiselle Kainuun Sähkölle, sähkönhinnoittelun uutta mallia, jossa hinnoittelu jakautui verkkoyhtiölle ja myyntiyhtiölle.
  • Yhteistyön alkaminen Energiapolarin kanssa vuonna 2019. Hankintarakenne muuttui merkittävästi, ja hän siirtyi silloin sähkönmyynnistä sähkönhankinnan puolelle.
  • Myyntiyhtiön ulkoistaminen 2021. Tasevastaavuus poistui Loisteelta, ja sähkönhankinnan ulkoistaminen alkoi energiayhtiö Gasumille.