Uutinen

Uuden tuotantoportfolion investoinnit etenevät

Loiste Lämpö Oy lähtee toteuttamaan uutta lämmöntuotannon noin 110 MW investointikokonaisuutta. Päätös hankkeen toteuttamiseksi hyväksyttiin Loiste Lämmön hallituksessa keskiviikkona 28.6.
Kajaanin Voiman vesilaitos ilmakuva

Uuteen tuotantoportfolioon sisältyvät sähkökattila ja lämpöpumppulaitos sekä pellettilaitos, joka toteutetaan konvertoimalla Loiste Lämmön käytössä oleva öljykattila pellettipolttoiseksi. Lopulliset kapasiteetit ja investoinnin tarkka arvo tarkentuvat perussuunnitteluvaiheen aikana jouluun mennessä.

Vastuullisuus ja hiilineutraalisuus ohjaavat Loiste Lämmön uustuotantoinvestointien läpivientiä: Loiste Lämpö ja Loiste-yhtiöt tavoittelevat hiilineutraaliutta ja päästömaksuista vapautumista vuoteen 2026 mennessä. 

Lämpöpumppulaitos toteutetaan skaalattavana, jonka kyvykkyys kerätä hukkalämpöä kasvaa realisoituvien hukkalämmönlähteiden mukaan. Tällä halutaan jo etukäteen varautua Kajaanin Renforsin Rannan yritysyhteisössä tapahtuviin liiketoiminnallisiin laajentumisiin, joissa hukkalämpöä voisi syntyä nykytilannetta enemmän. Yksi hankeen päätavoitteista onkin ollut lisätä kiertotaloutta. Myös kaukolämmön toimitusvarmuuden kasvattaminen tuotannon hajauttamisen myötä on ollut tuotantohanketta ohjaava tekijä.

Uusi investointikokonaisuus toimii pääosin sähköllä ja keräämällä ympäristölämpöä sekä hukkalämpöä konesaleista. Pellettien polttoa tullaan minimoimaan markkinaolosuhteiden antamien mahdollisuuksien rajoissa. Myös lämpöakkuinvestointien mahdollisuuksia tarkastellaan osana investointikokonaisuutta myöhemmässä vaiheessa. Loiste käy vuoden 2023 aikana neuvottelua höyryn tarpeelle ja jatkuvuudelle Kajaanin Energiatuotannon kanssa.

Loiste Lämmön tavoitteena on saada uusi tuotantokapasiteetti täyteen tuotantokäyttöön 31.12.2025 mennessä. Projektiaikataulussa on huomioitu Työ- ja Elinkeinoministeriön myöntämän 5,4 miljoonan euron investointiavustuksen hankekäynnistyksen ja valmistumisen aikarajat.

”Uusi investointi mahdollistaa asiakkaillemme päästöttömän ja modernin tavan tuottaa lämpöä monipuolisesti. Pystymme tarjoamaan asiakkaillemme lämpöpumpputeknologiaan perustuvaa lämpöratkaisua paikallisista lämmönlähteistä, olemassa olevan jakeluinfran eli kaukolämpöverkon välityksellä. Hanke tulee parantamaan merkittävästi tuotannon toimitusvarmuutta, kustannustehokkuutta ja kaukolämmön kilpailukykyä, jonka myötä uskomme Loisteen kaukolämmön olevan nykyisille ja uusille asiakkaillemme houkutteleva lämmitysratkaisu”, kertoo Loisteen lämpöliiketoiminnan johtaja Marko Saviniemi.