Uutinen

Loiste Lämpö mukana hiilineutraalin kaukolämmön selvityshankkeessa

Miten vähentää kaukolämmön päästöjä? Kajaanin ammattikorkeakoulun vetämä Kaukolämmön vähähiiliset ratkaisut Kajaanissa -hanke pureutui tilanteeseen.
Koivukoski II voimalaitos näkyy valaistuna pimeässä ja lumisessa maisemassa Kajaanijoen varrella.

 

Loiste Lämpö tekee jatkuvasti töitä hiilineutraalin kaukolämmön tuotannon eteen: tavoitteenamme on vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Loiste Lämpö oli mukana Kajaanin ammattikorkeakoulun KAMKin hankkeessa, jossa selvitettiin uutta hiilineutraalia, vastuullista, huoltovarmaa ja paikallista kaukolämmön tuotantoa ja luoda visuaalinen polku päästöjen vähentämisestä.

”Tavoitteenamme oli selvittää vaihtoehtoja päästöttömyydelle, tuotannon hajauttamiselle ja siitä seuraavalle toimintavarmuudelle sekä kustannustehokkuudelle. Tiekartta on hyödyttänyt myös Loisteen omassa tuotantosuunnittelussa.” kertoo Loisteen asiakkuuspäällikkö Marko Saviniemi.

Selvityksessä tuotantomenetelmät on jaettu kahteen vaiheeseen: ei-polttaviin ja polttaviin. Ensimmäiseen vaiheeseen kuuluu suuren mittaluokan lämpöpumppu, sähkökattila ja älykäs ohjausjärjestelmä. Ensimmäisen vaiheen tarkempi suunnittelu ja mahdollinen hankinta aloitetaan vuonna 2023. Toisen vaiheen polttavien tuotantomenetelmien vaihtoehtoja selvitetään myöhemmin.

Tiekartta kuvaa lämmöntuotannon päästövähentämistä

Hankkeen loppuseminaarissa helmikuussa 2023 esiteltiin tiekartta vähähiilisille kaukolämpöratkaisuille vuoteen 2030 asti. Tiekarttaa on työstetty yhdessä Loiste Lämmön ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa, ja siinä kuvataan polku lämmöntuotannon päästöjen vähentämisestä vuosina 2016–2030.

Tiekartta alkaa vuodesta 2016, jolloin Kainuun voima pienensi tuotantokattilaa vastaamaan paremmin alueen muuttunutta energiantarvetta. Vuonna 2022 alettiin hyödyntää LUMI-supertietokoneen hukkalämpöä.

Päästöjen vähentämiseksi pohdinnassa ovat myös lämmönvarastointi sekä kaksisuuntainen lämpökauppa, jossa kiinteistöjen hukkalämpöä voisi hyödyntää osana kaukolämpöä. Loiste Lämpö on mukana valtakunnallisessa hankkeessa, jossa selvitetään kaukolämmön menoveden lämpötilan laskemista, joka osaltaan mahdollistaa uusia tuotantotapoja. 

Tällä hetkellä on tavoitteena hiilineutraali kaukolämmöntuotanto vuonna 2030, joka mukailee Kajaanin kaupungin, Suomen ja EU:n hiilineutraaliustavoitteita.

Lue lisää:

Kaukolämmön vähähiilinen lämmöntuotanto Kajaanissa- tiekartta

Kajaanin vähähiilinen lämmöntuotanto- hankkeen verkkosivut


19.12.2022 Kajaani pyrkii hiilineutraaliuden edelläkävijäksi uudistamalla kaukolämmön tuotannon